Gọi M1, M2, M3 lần lượt là hình chiếu của điểm M (-1 ; 2 ; 5) trên các trục Ox, Oy, Oz. Khi đó phương trình mặt phẳng (M1M2M3) là:

A.

B.

-x + 2y + 5z = 0

C.

D.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Ta có: M1(-1 ; 0 ; 0), M2(0 ; 2 ; 0) , M3(0 ; 0 ; 5) nên phương trình mặt phẳng (M1M2M3) là:

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Hình học Chương 3 Phương Pháp Tọa Độ Trong Không Gian 40 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...