Gọi m, M lần lượt là giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số img1 trên đoạn img2 . Tính tổng img3.

A.

 img1.

B.

 img1.

C.

 img1.

D.

 img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: Ta có img1 Với img2 thì img3. Do đó hàm số đồng biến trên đoạn img4. Suy ra GTNN img5 và GTLN img6 Từ đây ta tính được img7. img8Chọn đáp án A

 

Đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...