Gọi , là vectơ vận tốc của vật 1 đối với vật 2, và v12 là môđun vận tốc ấy, tìm công thức sai về cộng vận tốc.

A.

.

B.

.

C.

cùng phương, cùng chiều: v13 = v12 − v23.

D.

cùng phương, trái chiều: v13 = |v12 − v23|.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

cùng phương, cùng chiều: v13 = v12 − v23.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...