Gọi , là vectơ vận tốc của vật 1 đối với vật 2, và v12 là môđun vận tốc ấy, tìm công thức sai về cộng vận tốc.

A.

.

B.

.

C.

cùng phương, cùng chiều: v13 = v12 − v23.

D.

cùng phương, trái chiều: v13 = |v12 − v23|.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

cùng phương, cùng chiều: v13 = v12 − v23.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 20 câu động học chất điểm vật lý 10 có lời giải - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...