Gọi , là vectơ vận tốc của vật 1 đối với vật 2, và v12 là môđun vận tốc ấy, tìm công thức sai về cộng vận tốc.

A.

.

B.

.

C.

cùng phương, cùng chiều: v13 = v12 − v23.

D.

cùng phương, trái chiều: v13 = |v12 − v23|.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 20 câu động học chất điểm vật lý 10 có lời giải - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...