Gọi img1 là hai nghiệm của phương trình img2 Tính giá trị của biểu thức img3        

A.

2.

B.

4.

C.

1.

D.

img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

 

img1 

 

Đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...