Gọi img1 là hai nghiệm của phương trình img2 Tính img3        

A.

 img1

B.

 img1

C.

 img1

D.

img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: img1   

 

Đáp án đúng là A.

   

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...