Gọi H là trực tâm tam giác ABC, phương trình của các cạnh và đường cao tam giác là: AB : 7x - y + 4 = 0; BH : 2x + y - 4 = 0; AH : x - y - 2 = 0. Phương trình đường cao CH của tam giác ABC là :

A.

7x + y - 2 = 0

B.

7x - y = 0

C.

x - 7y - 2 = 0

D.

x + 7y - 2 = 0

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Ta có: CH ⊥ AB mà AB: 7x - y + 4 = 0 nên CH có phương trình 1(x - xH) + 7(y - yH) = 0 trong đó xH , yH là nghiệm của hệ:
2x + y - 4 = 0x - y - 2 = 0  x = 2y = 0
Từ đó : H(2 ; 0).
Vậy: 1(x - 2) + 7(y - 0) = 0 ⇔ x + 7y - 2 = 0.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...