Gọi (d) và (d') lần lượt là đồ thị của hai hàm số y = x + 4 và y = -x + 4. Xét các câu sau đây:
I. (d) và (d') đối xứng nhau qua trục Ox .
II. (d) và (d') đối xứng nhau qua trục Oy .
III. (d), (d') và trục Oy đồng quy.
Câu đúng là

A.

Chỉ I.

B.

Chỉ II.

C.

Chỉ I và III.

D.

Chỉ II và III.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Gọi M(x ; y) ∈ (d) : y = x + 4 ; M'(x' ; y') là điểm đối xứng của M qua trục Oy : x' = -x ,y' = y = x + 4 = -x' + 4. Suy ra: M' ∈ (d'). Do đó (d) và (d') đối xứng nhau qua Oy hay (d) cắt (d') ở trên Oy.
Vậy (d), (d') và trục Oy đồng quy.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...