Gọi (C) là đồ thị hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn

A. Đường thẳng Trac nghiem online - cungthi.vn là tiệm cận đứng của (C).
B. Đường thẳng Trac nghiem online - cungthi.vn là tiệm cận xiêncủa (C).
C. Đường thẳng Trac nghiem online - cungthi.vn là tiệm cận ngang của (C).
D. Đường thẳng Trac nghiem online - cungthi.vn là tiệm cận ngang của (C).
Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...