Gọi (C) là đồ thị hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn

A. Đường thẳng Trac nghiem online - cungthi.vn là tiệm cận đứng của (C).
B. Đường thẳng Trac nghiem online - cungthi.vn là tiệm cận xiêncủa (C).
C. Đường thẳng Trac nghiem online - cungthi.vn là tiệm cận ngang của (C).
D. Đường thẳng Trac nghiem online - cungthi.vn là tiệm cận ngang của (C).
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...