Gọi 3,428 là giá trị gần đúng của . Sai số tuyệt đối của 3,428 là:

A.

0,00400.

B.

0,00057.

C.

0,00050.

D.

0,00060.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...