Góc lệch pha giữa hiệu điện thế và dòng điện đi qua một cảm kháng là:

A.

φ = 180°.

B.

φ = 0°.

C.

φ = 90°.

D.

φ = 60°.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...