Góc giữa mặt phẳng (P): 2x + y + z + 1 = 0 và đường thẳng  là:

A.

α = 900

B.

α = 00

C.

α = 600

D.

α = 300

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...