Glucôzơ có vai trò gì đối với vi khuẩn tụ cầu vàng?

A.

Cung cấp cacbon và năng lượng.

B.

Bảo vệ tế bào vi khuẩn.

C.

Hoạt hoá các enzim.

D.

Cung cấp nguồn nitơ hữu cơ cho vi khuẩn.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...