Giữa thế kỉ XIX các nước Đông Nam Á đang tồn tại dưới chế độ

A.

chiếm hữu nô lệ.

B.

phong kiến.

C.

tư bản.

D.

xã hội chủ nghĩa.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

phong kiến.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...