Giữa thế kỉ XIX các nước Đông Nam Á đang tồn tại dưới chế độ

A.

chiếm hữu nô lệ.

B.

phong kiến.

C.

tư bản.

D.

xã hội chủ nghĩa.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...