Giữ vị trí hàng đầu trong nông nghiệp của Pháp là các ngành sản xuất

A.

ngũ cốc

B.

đường

C.

sữa và thịt

D.

các ý trên

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

các ý trên

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...