Giữ vị trí hàng đầu trong nông nghiệp của Pháp là các ngành sản xuất

A.

ngũ cốc

B.

đường

C.

sữa và thịt

D.

các ý trên

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...