Giới hạn sinh thái:    

A.

A. Là giới hạn của các nhân tố sinh thái đảm bảo sinh vật phát triển tốt nhất  

B.

LB. à sự phân bố của sinh vật để thích ứng với các nhân tố sinh thái

C.

C. Là khoảng giá trị xác định của một nhân tố sinh thái, ở đó sinh vậ tồn tại và phát triển ổn định theo thời gian

D.

D. Là khoảng giới hạn của một số nhân tố sinh thái có ảnh hưởng trực tiếp đến sự sinh trưởng và phát triển trực tiếp của sinh vật

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đáp án : C  Giới hạn sinh thái là khoảng giá trị xác định của một nhân tố sinh thái, ở đó sinh vật tồn tại và phát triển ổn định theo thời gian    

Vậy đáp án đúng là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...