Giới hạn quang điện được xác định đầu tiên bởi:

A.

Hertz.

B.

Young.

C.

Planck.

D.

Einstein.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Hertz.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...