Giới hạn quang điện của Natri là $0,5\,\,\mu m$. Công thoát của Kẽm lớn hơn của Natri là 1,4 lần. Giới hạn quang điện của kẽm là

A. $0,7\,\,\mu m$
B. $0,36\,\,\mu m$
C. $0,9\,\,\mu m$
D. $0,63\,\,\mu m$
Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...