Giới hạn quang điện của mỗi kim loại phụ thuộc vào:

A.

Bước sóng của ánh sáng chiếu vào kim loại.

B.

Công thoát của êlectron đối với kim loại đó.

C.

Khối lượng riêng của kim loại đó.

D.

Một đại lượng đặc trưng của kim loại tỉ lệ nghịch với công thoát A của êlectron đối với kim loại đó.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Một đại lượng đặc trưng của kim loại tỉ lệ nghịch với công thoát A của êlectron đối với kim loại đó.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...