Giới hạn nhìn rõ của mắt là

A.

khoảng từ điểm cực cận đến điểm cực viễn của mắt.

B.

những vị trí đặt vật mà mắt có thể quan sát rõ.

C.

từ vô cực đến cách mắt khoảng 25 (cm) đối với mắt thường.

D.

từ điểm cực cận đến mắt.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Khoảng từ điểm cực cận đến điểm cực viễn của mắt.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 40 phút Chương 7 Mắt và các dụng cụ quang học - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...