Giới hạn bền của vật liệu là

A.

độ biến dạng cực đại của vật mà vật không bị hỏng.

B.

độ lớn cực đại của lực tác dụng vào vật mà vật không bị hỏng.

C.

độ lớn nhỏ nhất của lực tác dụng vào một đơn vị tiết diện của vật mà vật bị hỏng.

D.

độ biến dạng nhỏ nhất của một đơn vị tiết diện của vật mà vật bị hỏng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Độ lớn nhỏ nhất của lực tác dụng vào một đơn vị tiết diện của vật mà vật bị hỏng.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 chất rắn, chất lỏng, sự chuyển thể - vật lý 10 có lời giải - đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...