Gieo hai con xúc sắc cân đối. Gọi x là số chấm xuất hiện của xúc sắc thứ nhất và y là số chấm xuất hiện của xúc sắc thứ hai. Ta xét biến cố A là biến cố để có x > y. Mệnh đề đúng là

A.

Biến cố đối của A là biến cố để có x < y.

B.

Biến cố đối của A là biến cố để có x ≤ y.

C.

Biến cố đối của A là biến cố để có x = y.

D.

Biến cố đối của A là biến cố để có x + y = 5.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Biến cố đối của A là biến cố để có x ≤ y.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...