Gieo ba con súc sắc cân đối và đồng chất. Xác suất để số chấm xuất hiện trên ba mặt lập thành một cấp số cộng với công sai bằng 1 là:  

A.

A. img1.

B.

B. img1.

C.

C. img1.

D.

D. img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Chọn C

Ta có img1 Để thỏa yêu cầu bài toán thì số chấm trên 3 mặt là các hoán vị của img2, img3, img4,img5. Do đó img6 Vậy img7img8img9.  

 

Đáp án đúng là  C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...