Gieo 5 đồng xu đồng cân đối. Xác suất để được ít nhất một đồng xu lật sấp bằng:

A.

.

B.

.

C.

.

D.

Một kết quả khác.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...