Gieo 5 đồng xu đồng cân đối. Xác suất để được ít nhất một đồng xu lật sấp bằng:

A.

.

B.

.

C.

.

D.

Một kết quả khác.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...