Giá trị lớn nhất của hàm số img1 trên img2 là  ?

A.

2.

B.

-61.

C.

3.

D.

61.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích:  Ta có: img1. Cho img2img3img4. img5; img6; img7. Vậy giá trị lớn nhất của hàm số là img8.

Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...