Giao phối không ngẫu nhiên là một nhân tố tiến hóa vì:

A.

Tạo nguồn nguyên liệu thứ cấp.

B.

Làm thay đổi cấu trúc thành phần kiểu gen của quần thể, tăng tần số kiểu gen đồng hợp, giảm tần số kiểu gen dị hợp.

C.

Tạo ra nguồn nguyên liệu sơ cấp.

D.

Làm thay đổi tần số alen của quần thể.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Làm thay đổi cấu trúc thành phần kiểu gen của quần thể, tăng tần số kiểu gen đồng hợp, giảm tần số kiểu gen dị hợp.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 1 40 phút có lời giải - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...