** Giao phối giữa P đều thuần chủng thu được F1. Lai với cá thể khác nhận được F2 có tỉ lệ 1127 cây hoa dạng kép: 678 cây hoa dạng đơn.

Nếu vai trò các gen trội khác nhau và gen át chế là B. Kiểu gen của cá thể đem lai với F1 sẽ là:

A.

Aabb hoặc AaBb.

B.

Aabb hoặc aaBb.

C.

Aabb.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Aabb hoặc AaBb.

      Các gen trội có vai trò khác nhau là tương tác át chế:

Nếu F1 có kiểu gen AaBb, kiểu gen cá thể lai với nó là Aabb.

Nếu F1 có kiểu gen Aabb, kiểu gen cá thể lai với nó là AaBb.

Viết sơ đồ AaBb x Aabb

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...