Giao điểm của mặt cầu (S): (x + 1)2 + (y - 2)2 + (z - 1)2 = 4 và đường thẳng có tọa độ là:

A.

A(-1 ; 0 ; 1) , B(1 ; 2 ; 1)

B.

A(-1 ; 0 ; 1) , B(1 ; -2 ; 1)

C.

A(-1 ; 1 ; 1) , B(1 ; 2 ; 1)

D.

Không có giao điểm.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Hình học Chương 3 Phương Pháp Tọa Độ Trong Không Gian 40 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...