Giản đồ nào trong các giản đồ sau không phải là giản đồ Fre-nen cho đoạn mạch chỉ có điện trở thuần?

A.

B.

C.

D.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...