Giản đồ nào trong các giản đồ sau không phải là giản đồ Fre-nen cho đoạn mạch chỉ có điện trở thuần?

A.

B.

C.

D.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...