Giấm ăn là dung dịch axit axetic có nồng độ là :

A.

2% 5%

B.

5% 9%.

C.

9% 12%

D.

12% 15%.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

2% 5%

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...