Giải trùng hợp polime: ta thu được monome:

A.

2-metyl-3-phenyl butan.

B.

2 metyl-3-phenyl buten-2.

C.

Propilen và stiren.

D.

Isopren và toluen.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Propilen và stiren.

 

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...