Giải thích dưới đây không đúng?

A.

Nguyên tử kim loại kiềm có năng lượng ion hóa I1 nhỏ nhất so với các nguyên tử kim loại khác trong cùng chu kì do kim loại kiềm có bán kính lớn nhất.

B.

Kim loại kiềm có khối lượng riêng nhỏ do nguyên tử kim loại kiềm có bán kính lớn.

C.

Nguyên tử kim loại kiềm có xu hướng nhường 1 electron do I2 của kim loại kiềm lớn hơn nhiều so với I1 và do ion M+ có cấu hình bền.

D.

Tinh thể kim loại kiềm có cấu trúc rỗng do có cấu tạo mạng tinh thể lập phương tâm diện.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Tinh thể kim loại kiềm có cấu trúc rỗng do có cấu tạo mạng tinh thể lập phương tâm diện.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...