Giải phương trình y’.y = 2x + 3, biết: 

A.

x = 1

B.

x = 0

C.

x = 2

D.

x = -3

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

x = -3

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...