Giải phương trình img1, ta được nghiệm là:         

A.

 img1.

B.

 img1.

C.

 img1.

D.

 img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

 Đặt img1. Khi đó phương trình trở thành: img2 (thỏa mãn) Với t = 3 thì img3  Với t = 5 thì img4   .

Vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...