Giải phương trình img1. Ta có nghiệm :         

A.

 img1.

B.

 img1.

C.

img1.

D.

 img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

 -Phương pháp: biến đổi về cùng 1 cơ số -Cách giải: điềukiện : img1 img2  img3  img4 hoặc img5  .


Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...