Giải phương trình sau: x!-(x-1)!(x+1)!=16 với n N*. Khi đó nghiệm x là

A.

1:3.

B.

2;3.

C.

3.

D.

2;5.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

+ Cách 1: Thay từng đáp án vào phương trình kiểm tra thấy x=2 và x=3 thỏa mãn.

+ Cách 2: Giải hệ tương đương với x2-5x+6=0 nên x=2 và x=3 là nghiệm.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...