Giải phương trình img1.

A.

A.  img1

B.

B.  img1

C.

C.  img1

D.

D.  img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Đáp án là D

Phương trình img1 img2.  

 

 

Đáp án đúng là  D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...