Giải phương trình img1.  

A.

A. img1, img2.        

B.

B. img1, img2.

C.

C. img1, img2.        

D.

D. img1, img2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Chọn C.

Ta có: img1img2  img3 img4  img5 img6 img7   

 

Đáp án đúng là  C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...