Giải pháp chông xói mòn trên đất dốc ở vùng đồi núi là

A.

đẩy mạnh việc trồng cây lương thực

B.

áp dụng tổng thể các biện pháp thuỷ lợi, canh tác nông - lâm nghiệp.

C.

phát triển mô hình kinh tế hộ gia đình.

D.

đẩy mạnh mô hình kinh tế trang trại.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

áp dụng tổng thể các biện pháp thuỷ lợi, canh tác nông - lâm nghiệp.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...