Giải hệ phương trình sau Ax+44(x+2)!<15(x-1)!3Cx+12+P2x=4Ax2

A.

2

B.

3

C.

4

D.

5

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

3

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...