Giai đoạn nào sau đây được gọi là "giai đoạn phát triển thần kì" của nền kinh tế Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai?         

A.

Từ năm 1960 đến năm 1969.

B.

Từ năm 1952 đến năm 1973.

C.

Từ năm 1960 đến năm 1973.

D.

Từ năm 1952 đến năm 1960.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đáp án đúng là C!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...