Giải bất phương trình:  cho nghiệm là kết quả nào sau đây?

A.

-4 < x < 1

B.

0 < x < 5

C.

D.

Bất phương trình vô nghiệm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

 

Với điều kiện x > 0 và x ≠ 1 ta có:

⇔ -4 < log5x < 1

⇔ 5-4 < x < 5

Do điều kiện x ≠ 1 nên ta nhận kết quả  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...