Giá trị xuất khẩu nông sản của Hoa Kì hàng năm đạt

A.

10 tỉ USD

B.

20 tỉ USD

C.

30 tỉ USD

D.

35 tỉ USD

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

20 tỉ USD

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...