Giá trị vận tốc dài của một điểm chuyển động đều theo vòng tròn có bán kính 10 (cm) bằng 20 (cm/s). Giá trị vận tốc góc của điểm đó bằng

A.

1 (rad/s).

B.

2 (rad/s).

C.

10 (rad/s).

D.

20 (rad/s).

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

2 (rad/s).

Theo biểu thức liên hệ giữa vận tốc góc và vận tốc dài:

         v = ω.r thay số (rad/s) = 2 (rad/s).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm động học chất điểm vật lý 10 có lời giải - đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...