Giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số  là:

A.

1 và 2

B.

-2 và 1

C.

0 và 2

D.

-1 và 1

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

-2 và 1

Tập xác định D = R

 ⇔ ysinx + ycosx + 2y = sinx + 2cosx + 1

⇔ (y - 1)sinx + (y-2)cosx = 1-2y        (dạng Asinx + Bcosx = C)

Phương trình luôn có nghiệm x thuộc R nên phải có điều kiện:

 ⇔ -2y2 - 2y + 4 = 0 ⇔ -2 ≤ y ≤ 1

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 1 khảo sát hàm số 20 phút - đề số 13

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...