Giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số  là:

A.

1 và 2

B.

-2 và 1

C.

0 và 2

D.

-1 và 1

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 1 khảo sát hàm số 20 phút - đề số 13

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...