Giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số y= 3sin3x-5 lần lượt là:

A.

-8 và -2

B.

2 và 8

C.

-5 và 2

D.

-5 và 3

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Ta có $-1 \leq sin 3x \leq 1$ $\Leftrightarrow$$-8 \leq 3sin 3x-5 \leq -2$

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...