Giá trị nhỏ nhất, lớn nhất của hàm số $y= -x^{3}+12x+2 trên [1;3] $ lần lượt là

A.

13 và -14

B.

11 và 13

C.

11 và 18

D.

13 và 18

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:f(1)=13; f(2)=18;f(3)=11

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...