Giá trị nhỏ nhất của hàm số img1 với img2

A.

A : img1

B.

B : img1

C.

C : img1

D.

D : img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: Theo bất đẳng thức Côsi ta có img1 suy ra giá trị nhỏ nhất của img2 bằng img3.

 

Đáp án đúng là  C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...