Giá trị nhỏ nhất của hàm số của hàm số img1 là:          

A.

img1.

B.

img1.

C.

img1.

D.

img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích: Tập xác định img1. img2img3img4  img5. Dấu img6 xảy ra khi img7. Vậy giá trị nhỏ nhất bằng img8 đạt được khi img9. Vậy đáp án đúng là B.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...