Giá trị nhỏ nhất của hàm số img1 bằng.  

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích:  Ta có hàm số xác định và liên tục trên img1 img2  img3 img4img5 img6, img7, img8. Vậy img9  .

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...